GRADNJA JE KAKOR ROJSTVO.
VZBUJA ČUDENJE, UPANJE
IN SANJE O NOVIH MOŽNOSTIH.

Gradnja objekta in ustvarjanje svojega doma je izziv s katerim se večina sreča vsaj enkrat v svojem življenju. Takrat je dobro da poznamo vse korake, ki jih moramo prehoditi, da uspešno zaključimo svojo zgodbo in zgradimo svoj novi dom.

Hiša se gradi z denarjem, dom z ljubeznijo in spoštovanjem.

VIZIJA
ODLOČITEV
URESNIČITEV

Projektiramo vaše sanje

Vizija je najbolj zgodnja faza, ki se prične že, ko se pojavi prva misel o novem domu. Ugotovimo, kaj so posameznikove želje in potrebe. Skupaj se prilagajamo danim okoliščinam in skupaj oblikujemo cilje. Vzpostavimo partnerski odnos z iskreno komunikacijo in transparentnostjo vseh postopkov. Zaradi že vsega naštetega je vizija zelo pomembna faza in le s pravilno usmeritvijo in pomočjo nekoga, ki ima znanje in izkušnje lahko pridemo, do odločitve, ki nas bo popeljala naprej.

Vizija s pravimi odločitvami pričenja pridobivati obliko in vsebino. Tukaj se zadržimo najdlje, saj hiša začne pridobivati želeno obliko in pridobiva na vsebini prostorov. Vašo dokončno izbiro hiše vidite v 3D modelu, kar vam omogoča lažjo prostorsko predstavo. S pomočjo arhitekta v tej fazi izdelate idejni projekt, pridobite vsa soglasja in gradbeno dovoljenje -torej vodenje celotnega upravnega postopka. Tukaj gradnja hiše dobi dovoljenje za gradnjo in te faze brez pooblaščenega inženirja arhitekture sploh ni možno urediti.

Vaša izpiljena  vizija in dobre odločitve preidejo v fazo uresničitve. Tukaj se začne zaključni del gradnje hiše. Arhitekt v tej fazi nadgradi narejene načrte z vsemi detajli gradnje in detajlnimi merami – projekti za izvedbo – PZI.  Za gradnjo hiše skupaj izberemo posamezne izvajalce in dorečemo vse dokončne materiale. Arhitekt lahko tudi strokovno nadzira potek gradnje kot gradbeni nadzor.