HIBRIDNA HIŠA

Postavljeni smo pred nalogo, da zasnujemo sodoben objekt, ki ga bo mogoče vključiti v katero koli naravno okolje.

Posebnost: Zahodni del hiše, je zasnovan kot stekleni del, ki se premika v notranjost hiše. V zimskem in poletnem času se notranjost hiše zmanjša, kar pomeni pozimi manjšo potrebo po ogrevanju, poleti pa se zmanjša potreba po hlajenju. S pomikom steklenih sten v notranjost se steklene stene naravno senčijo in ne more priti do pregrevanja notranjosti objekta. Smiselnost manjšega objekta v poletnem času se izkaže tudi s tem da se ustvari velika pokrita terasa, ki uporabniku omogoča še bolj pristen stik z naravo.

HIBRIDNA HIŠA™ je prihodnost, saj omogoča uporabniku izjemne energetske prihranke, ker bo v prihodnosti energija še toliko dražja, hibridna hiša pa ima sposobnost samooskrbe s potrebno energijo za delovanje v celoti, po drugi strani pa nima skoraj nikakršnih potreb po ogrevanju ali hlajenju.


Koncept Različni principi arhitekturne zasnove

Koncept hiše je kombinacija različnih principov torej inteligentne arhitekturne zasnove, uporabe sodobne tehnološke opreme in uporabe naravnih materialov s čimer dosežemo optimalno križanje različnih genskih zasnov, kar uporabnika popelje v hibridno hišo.

Arhitektura Lokalni koncept oblikovanja arhitekture

Arhitektura je enostavna in izvira iz tradicionalne oblike, katero smo sodobno preoblikovali v objekt z visoko dodano vrednostjo. Hiša je zasnovana kot centralni odprti prostor z neposredno povezavo na zunanjo stran, ki omogooča neposredno komunikacijo z naravo. Hiša primerno letnemu času zraste ali pa se zmanjša.

Tehnološki princip Uporaba sodobne tehnologije

Uporaba in križanje sodobne tehnologije omogoča objektu presežek v zbiranju energije iz okolice, obenem pa z vgradnjo izbranih naravnih konstrukcijskih in izolativnih materialov majhno porabo. Kot glavni vir ogrevanja je predvidena kurilna naprava, ki je s centralno umestitvijo v objekt, narejena po principu vertikalnega akumulacijskega ogrevala.